fbpx skip to Main Content
Privacyverklaring

 

Bedrijfsgegevens

Burn-out Buddies

Parcivalring 86

5221 LP ’s-Hertogenbosch

 

Florentine       0623851919

Hanneke         0641624319

 

www.burnoutbuddies.nl

hello@burnoutbuddies.nl

 

KvKnr.72539852

 

1.Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.burnoutbuddies.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingegaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.burnoutbuddies.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan deze opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde data op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google verwijzen we je naar de website van Google.

Social media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van cookies kunnen krijgen. Lees de privacyverklaring van de door Burn-out Buddies gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je ingeschreven hebt voor een nieuwsbrief bij Burn-out Buddies (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hier de cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Autoresponder kun je vinden in hun privacybeleid.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de brower.

 

3.Google Analytics

Graag willen we inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. En IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden tot een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

4.Social Media Kanalen

Burn-out Buddies maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram, Facebook, LinkedIn en Pinterest. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Burn-out Buddies gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanelen uitsluitsel bieden.

 

5.Privacy algemeen

Burn-out Buddies verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer ze door de klant zelf, bewust, aan haar verstrekt zijn.

 

6.Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht je telefoonnummer af te geven.

Met deze gegevens kunnen we jou ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.

Betalen

Om jouw betaling zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van een onlinebetalingssysteem. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling plaatsen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrowser, je apparaattype, en in sommige gevallen jouw NAW gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Burn-out Buddies alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt MailChimp gebruikt.

Weggever of webinar

Op onze website kun je een weggever downloaden als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.
Wanneer je je inschrijft voor een webinar hebben we jouw e-mailadres nodig  om jou een link van het webinar te sturen. Naar aanleiding van de weggever of het webinar kunnen we jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier kun je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten we een boekhoudprogramma bijhouden. Hiervoor gebruiken we een boekhoudprogramma. We verzamelen hierin de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsen van een bestelling door jou. Jouw gegevens zijn bekend bij ons boekhoudprogramma.

Burn-out Buddies Online Programma’s

Contactgegevens

Om jou deel te kunnen laten nemen aan een online-programma hebben wij jouw e-mailadres en naam nodig. Op deze manier kunnen we jou voorzien van een account. Daarnaast houden we je op de hoogte van de video’s die we aanbieden via e-mails.

Daarnaast is er een besloten Facebookgroep voor de verschillende online programma’s. Hierin kun jij je vragen stellen en mogelijk contacten leggen met andere ervaringsdeskundigen tijdens hun burn-out. Je wordt toegevoegd op het moment dat jij met het online-programma start.

Je account

Voor de online-programma’s heb jij een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam en e-mailadres. Er wordt automatisch een wachtwoord voor jou gegenereerd zodat jij veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kun je veranderen wanneer je eenmaal bent ingelogd.

Bij je account hoort ook een logboek waarin wij kunnen inzien hoe vaak je inlogt en vanaf welk IP-adres. Wij doen niets met deze gegevens, totdat jij contact opneemt om misbruik van jouw account te melden.

 

7.Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Burn-out Buddies een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, account voor de academie en betaalgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingdienst.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Daarnaast vragen we voor het verwerken van gezondheidsgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft zullen we toestemming vragen.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade voor jou.

Zonder naar, adres(sen), e-mailadres en betalingsgegevens kan Burn-out Buddies haar werk niet doen. Op het moment dat je je persoonlijke gegevens niet wil verstrekken, kunnen we jou niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Burn-out Buddies geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht je in te schrijven voor de nieuwsbrief, daarin ben je vrij.

 

8. Delen met anderen

Burn-out Buddies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Burn-out Buddies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9. Hoe lang we je gegevens bewaren

Burn-out Buddies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of wijzingen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken  of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Burn-out Buddies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@burnoutbuddies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door jou gedaan is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoort, MRZ (machine reable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Burn-out Buddies wil je er tevens op wijzen dat je een mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan onder de link:

Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Back To Top